mini Quaglia - 20g - Perfect shot for Quails -  No 12 - Super pattern